Tilček Team

Do 1956. godine nije bilo ceste do Japetića pa je početak gradnje planinarskog doma na Žitnici bio pravi pothvat. Dopremanje vode i hrane za brojne radnike palo je na teret jednog malog magarca.

Sportski klub “Tilček Team”
Petra Svačića 7a
10450 Jastrebarsko
OIB: 58411860701
Broj računa: HR6524840081135163116

Predsjednik: Stjepan Kišić
Izvršni dopredsjednik: Dejan Juranić
Tajnik: Antonio Vukić

Kontakt mobitel:
091 1251 284 (Stjepan)
095 77 200 70 (Dejan)
E-mail:
info @ tilcekteam.com (bez razmaka)

“Nabavljen u Žumberku, naš magarac je dobio pomalo slovensko ime, a nitko nije mogao točno odgovoriti kako je došlo baš do tog naziva. Na svom samaru nosio je specijalne bačvice – pute i u njima vodu za žedne, a onda i hranu za gladne graditelje doma. Udarnički je odradio razdoblje gradnje doma u vrijeme dok nije bilo ceste do Japetića.
Tilček je bio značajan i u akcijama markiranja planinarskih puteva. Tako je na logorovanju markacista 1952. godine kojom prilikom je markiran put od Jaske preko Bukovca i Tihočaja do Pećnog on obavio glavni teret nošenja opreme.
Kasnije je uživao ladanjski život i bio omiljeni lik svekolikog planinarskog puka koji je posjećivao Japetić i novi planinarski dom na Žitnici. Poslužio je ponekad i za razonodu i tečaj jahanja. Doživio je duboku starost, uginuo je i pokopan na Japetiću na dnu livade koja od doma vodi prema šumskom dvoru u Sv. Jani. Planinari su dugo poslije ostavljali cvijeće na Tilčekovom grobu.”
-„Tekst posuđen iz knjige Jaskanska planinarska priča, autora Ivo Karača.“U čast Tilčeka iz gore spomenute povijesti našeg kraja, Tilček Team već danas okuplja više entuzijasta i ljubitelja prirode, koji se svakodnevno bave trčanjem (rekreativnim i natjecateljskim), bicikliranjem, planinarenjem, ali i raznim drugim sportovima.
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nas kontaktirate i postanete dio Tilček Team-a.
Možete nas naći na bregima, u šumama, ali najlakše ćete nas za sada naći na Facebook-u i na vlastitoj web klubskoj stranici Tilček Team-a.
P.S. Zahvaljujemo Jastrebarsko Stare Slike što su nam omogućili dostup do slika Tilčeka, kao i Hrvatskom planinarskom društvu Jastrebarsko na dostupu do knjige i teksta o Tilčeku.